Shipping and return policies for Maciej Grzywacz

Return Policy
Regulamin
§1
1. Definicje:
Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Sprzedawca – BLACK WINE RECORDS Maciej Grzywacz z siedzibą w Sopocie przy ulicy Okrzei 12a/13, NIP: 5851336168, REGON:221139793

PayU – serwis płatności elektronicznych PayU obsługiwany przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem maciejgrzywacz.com i maciejgrzywacz.bandcamp.com.

§2
Postanowienia wstępne
1. Za pośrednictwem sklepu sprzedawca prowadzi sprzedaż płyt CD, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów widocznych na stronach Sklepu.

2. Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania ze klepu a także prawa i obowiązki kupującego i sprzedawcy.

3. By skorzystać ze sklepu potrzebny jest dostęp do internetu , przeglądarka internetowa oraz posiadanie aktywnego konta email.

4. Podane ceny na stronie sklepu są cenami brutto.

§3
Złożenie zamówienia
1. W celu złożenia zamówienia kupujący zobowiązany jest do wybrania produktu, wpisania ceny i wybrania kraju zamieszkania, od którego zależna jest wysokość przesyłki.

2. Ceny podane za przesyłkę dotyczą jednej sztuki płyty CD. Jeśli kupujący chce kupić więcej płyt powinien wysłać maila na maciekgrzywacz@wp.pl lub wiadomość poprzez serwis Bandcamp.

3. Podać dane niezbędne do realizacji zamówienia.

4. Zapoznać się z treścią regulaminu.

5. Po złożeniu zamówienia kupujący zostanie przeniesiony na stronę PayPal w celu dokonania zapłaty za zamówienie. Opłaty przez PayPal można dokonać jako gość, nie ma obowiązku posiadania ani zakładania tam konta. Po dokonaniu płatności kupujący zostanie przeniesiony na stronę z informacją o zakupie wraz z maksymalną data dostarczenie produktu fizycznego na podany w zamówieniu adres.

6. Płyta CD zostanie wysłana na wskazany adres, a pliki cyfrowe z muzyką w dowolnym formacie są do pobrania na stronie z podziękowaniami pod linkiem opisanym: „Download: tytuł zakupionej płyty”. Napis download znajduje się w prawym dolnym rogu pod informacją o zakupie.

7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wprowadzonych danych osobowych. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawidłowości.

§4
Koszt i dostarczenie zamówienia
1. Zamówiona płyta CD zostanie dostarczona za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym priorytetowym. Nie ma możliwości wyboru innej opcji dostawy.

2. Koszt dostawy jednej sztuki płyty podany jest na stronie sklepu i wynosi 10 zł.


§5
Realizacja zamówienia
1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia na adres jego poczty elektronicznej zostanie wysłany przez serwis Bandcamp mail z potwierdzeniem zamówienia.

2. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

3. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni.

4. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

§6
Zwroty
1. Kupujący ma prawo zwrócić zakupioną płytę CD w ciągu 14 dniu od daty doręczenia przesyłki.

2. Zwrócić można tylko produkt, który nie nosi śladów użytkowania, jest oryginalnie zafoliowany oraz gdy nie zostały pobrane pliki elektroniczne z zakupioną muzyką.

3. Wszystkie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi kupujący.

4. Zwrotowi nie podlegają płyty z dedykacją, autografem jak również elektroniczna wersja płyty.

5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub wiadomość wysłana pocztą elektroniczną.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§7
Wady produktu
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§8
Pozostałe postawnowienia
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

§9
Przetwarzanie danych osobowych
1. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla celów realizacji umowy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

2. Administratorem danych osobowych jest Maciej Grzywacz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Black Wine Records Maciej Grzywacz, z siedzibą w Sopocie (81-747) przy ul. Stefana Okrzei 12a/13.

3. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu oraz uaktualnienia swoich danych osobowych lub ich usunięcia.